Ekonomien palkoissa huimia korotuksia

Vaikka monilla aloilla onkin eletty viime aikoina tiukkoja aikoja, on ekonomien palkoissa nähty huimia korotuksia. Mistä ilmiössä on kyse ja voisivatko palkkakuoppa-alat ottaa ekonomeista mallia?

Palkankorotusten taustaa

Vuonna 2021 melkein 70 % ekonomeista sai entistä korkeampaa palkkaa. Monet ekonomit myös paiskivat etätöitä, joihin suuri osa heistä oli tyytyväisiä. Ehkäpä juuri työtyytyväisyys oli yksi syy nousseiden ansioiden taustalla? Niin tai näin, yksi tärkeä syy nousseiden palkkojen taustalla oli työehtosopimukseen liittyvä yleiskorotus. Aiempaa korkeampaan palkkaan vaikuttivat kuitenkin myös esimerkiksi ekonomien henkilökohtaiset suoritukset, uudenlainen asema työpaikalla, uudenlaiset työtehtävät tai kokonaan uusi työpaikka. 

Hyvän palkkakehityksen lisäksi on ilahduttavaa kuulla, että suuri osa ekonomeista kokee oman työnsä itselleen mielekkääksi. Myös vapaa-ajan ja työn tasapainon löytyminen tuntui sujuvan ekonomin työssä yllättävän hyvin. Koronaepidemian aikana monet ekonomit tekivät etätöitä ja niiden tekeminen oli tavallistakin yleisempää. Etätyöt tuntuivat sujuvan todella hyvin, sillä ainoastaan 4 % erääseen kyselytutkimukseen vastanneista ekonomeista kertoi olleensa tyytymättömiä etätöiden sujuvuuteen. Jopa kolmannes samaan kyselyyn vastanneista ekonomeista työskenteli ainoastaan etänä. 

Ekonomin palkkapussi?

Kuinka paljon ekonomi sitten ansaitsee? Helsingin talousalueella ekonomien mediaaniansiot vuonna 2021 olivat 5 683 € kuukaudessa. Korotusta edellisvuoteen verrattuna kertyi 3,3 prosenttia. Muualla Suomessa mediaaniansiot olivat hieman pienemmät, 4 800 € kuukaudessa. Muualla Suomessa korotusta kertyi 2,1 prosenttia verrattuna edellisvuoteen. Yksityissektorilla ekonomien mediaaniansio oli 5 450 € kuukaudessa, jossa oli korotusta edellisvuoteen verrattuna 2,8 prosenttia ja valtion leivissä mediaaniansiot olivat 4 850 € kuukaudessa 3,8 prosentin korotuksella edellisvuoteen verrattuna. Kuntien palveluksessa toimivien ekonomien mediaaniansio oli 4 878 € kuukaudessa 3,8 prosentin korotuksella edellivuoden mediaaniansioon verrattuna.