Mikä on asuntokauppojen salaperäinen x-faktori?

Asuntokaupat ovat monen ihmisen elämän suurimmat kaupat, minkä vuoksi niihin onkin tärkeää valmistautua huolella! Asunnon sijainti on edelleenkin yksi ratkaisevimmista kaupan syntyyn ja kauppahintaan vaikuttavista tekijöistä, mutta myös salaperäinen x-faktori on suuressa roolissa asuntokaupoissa. Mikä tämä x-faktori on ja miten se vaikuttaa asuntokauppojen syntyyn? 

Mikä ihmeen x-faktori?

Yleisesti ottaen asunnon sijainti on yksi asuntokauppojen keskeisimmistä kriteereistä. Monen mielestä puhuttaessa asuntokauppojen kolmesta keskeisimmästä kriteeristä pitäisi sijainti mainita tässä yhteydessä kolmesti – niin tärkeä kriteeri se on. Toisaalta tilanteissa, joissa tarjonta on vähäistä, joudutaan sijainnista joskus tinkimään. Toinen tärkeä asuntokaupan kriteeri on asunnon kunto. Nykyisin aika harva haluaa ostaa remontoitavan asunnon, vaan haluaa muuttaa valmiiseen pakettiin. Tämä ei ole ihme kiireisessä elämässä, jossa ostajat ovat tottuneet saamaan kaikki mulle tässä heti nyt -tyyppistä palvelua. Läheskään kaikki ostajat eivät suinkaan ole remonttitaitoisia eikä läheskään kaikilta löydy aikaa remontin suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kolmas tärkeä kriteeri asuntokaupoista puhuttaessa on tilojen vastaaminen asiakkaan tarpeisiin. Nyt kun etätyö on entistä suositumpaa; jopa uusi normi, haluaa moni asunnon ostaja kotiinsa työhuoneen, minkä vuoksi kotien tilan tarpeen on nähty tältä osin kasvaneen.

Näiden edellä mainittujen tärkeiden kriteereiden lisäksi on olemassa x-faktori – vaikeasti selitettävä ja määritettävä vetovoimatekijä, joka tekee toisista asuntokohteista toisia halutumpia. Tällainen asunto ikään kuin kutsuu ostajaa luokseen ja siitä löytyy jokin tietty juttu, minkä vuoksi juuri kyseinen ostaja haluaa juuri kyseisen asunnon. X-faktori-efektiä pyritään luomaan esimerkiksi hyvien kuvien avulla, sillä nykyisin asuntojen myyminen tapahtuu pääosin asunnosta otettujen myyntikuvien avulla. On arvioitu, että jopa 90 % asunnon ostajista tekee nykyisin ostopäätöksensä netistä löytämiensä myyntikuvien ja muiden tietojen pohjalta. Yleisnäyttöjä ei järjestetä enää samaan tapaan kuin ennen, eivätkä ostajaehdokkaat juurikaan käy kiertelemässä erilaisia kohteita ennen ostopäätöksen tekemistä.