Mitä asiantuntijat arvioivat tapahtuvan Bitcoinille?

Bitcoin on herättänyt runsaasti keskustelua puolesta ja vastaan. Mutta mitä asiantuntijat siitä sanovat ja mille tasolle he arvioivat sen arvon asettuvan?

Mikä on Bitcoin?

Bitcoin on kryptovaluutta, joka pohjautuu avoimeen lähdekoodiin. Sen on luonut nimimerkki Satoshi Nakamoto vuonna 2008. Toiminnalliseksi Bitcoin tuli vuoden 2009 tammikuussa ja siitä käytetään lyhenteitä XBT ja BTC. Bitcoin voidaan jakaa pienempiin yksiköihin, siten että yhdessä Bitcoinissa on 100 miljoonaa satoshia eli pienempää yksikköä. Bitcoinin varhaisina vaiheina pidetään vuosia 2008–2010. Yleiseen tietoisuuteen Bitcoin nousi vuosina 2011–2017. Vuoden 2017 joulukuussa Bitcoin koki hintahuipun, jonka jälkeen sen kurssissa koettiin laskusuhdanne. Laskusuhdanne kesti voin 1,5 vuotta. Vuonna 2020 kurssissa koettiin jälleen merkittävä nousu.

Bitcoinin arvo

Asiantuntijoiden arvioiden mukaan Bitcoinin arvon arvioidaan asettuvan nykyistä tasoa alemmas. Sen arvioidaan nimittäin laskevan jopa 12 %. Toisaalta arvon kehittymisestä käytävä arvailu on jatkuvaa ja vain tulevaisuus näyttää, mitä Bitcoinin arvolle tapahtuu tulevina vuosina.

Tällä hetkellä Bitcoinin käyväksi arvoksi on laskettu noin 38 000 dollaria, mikä vastaa noin 33 000 euroa. Strategien mukaan sen arvo on noin nelinkertaisesti epävakaampi kuin kullan arvo. On siis myös mahdollista, että arvo saattaa nousta jopa 50 000 dollariin, mikä vastaa noin 44 000 euroa. Tähän tilanteeseen voitaisiin päästä epävakaisuuden eron kaventuessa siten, että se olisi enää kolminkertainen. 

Bitcoinin kohdalla arvo siis vaihtelee suuresti. Tammikuussa 2022 se romahti jopa alle 30 000 euroon, vaikka marraskuussa 2021 se saavutti parhaimmillaan lähes 60 000 euron arvon. Asiantuntijat ovat kuitenkin sitä mieltä, että erilaisten mittareiden mukaan näyttäisi siltä, että Bitcoinin laskusuuntainen trendi olisi pitkäkestoinen.