Mitä tuloloukut ovat ja kuinka niistä voi päästä eroon?

Tulo- eli kannustinloukut ovat puhuttaneet viime aikoina sekä suomalaisia päättäjiä että tavallisia kansalaisia. Mitä nämä loukut sitten ovat ja kuinka voisimme päästä niistä eroon? 

Mikä on tuloloukku?

Tulo- eli kannustinloukku kuvaa tilannetta, jossa henkilön ei ole taloudellisesti järkevää lähteä töihin tai ottaa vastaan lisätöitä. Joissakin tapauksissa erilaiset tuet ovat niin suuria, että työnteko on taloudellisesti kannattamatonta ja monen mielestä tämä on kestämätön tilanne. Esimerkiksi Ilkka Oksala, Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja on arvioinut, että tällaiset loukut näyttäytyvät yhtenä syynä vakavaan työvoima- ja osaajapulaan ja että näitä loukkuja pitäisi lähteä purkamaan. Ilkka Oksala syyttää tilanteesta eduskuntaa ja patistaa sitä tekemään tilanteelle jotakin. Tällaisessa tilanteessa äänestäminen onkin erityisen tärkeä keino vaikuttaa!

Myös esimerkiksi Orpo on ottanut kantaa matalapalkkatöiden kannattavuuteen todeten, että työn tekemisen tulisi olla kannattavaa. Orpo on todennut myös, ettei ellei työllisyyden parantaminen toteudu, ovat edessä leikkaukset, joita hän ei haluaisi toteuttaa. Tällä hetkellä työttömyydestä aiheutuu Orpon mukaan yhteiskunnalle yli kuuden miljardin euron kulut ja hänen mielestään rahat voisi käyttää paremminkin, siten, että rahalla olisi passivoimisen sijaan aktivoiva vaikutus. Ongelma siis tunnistetaan hallituksessakin, mutta mitä sille voisi tehdä? 

Kannustinloukkujen ehkäisy

Nopeita ja kaikkia tyydyttäviä ratkaisuja kannustinloukkujen ehkäisyyn ja purkamiseen tuskin on. Kannustinloukkuja voidaan kuitenkin pyrkiä ehkäisemään esimerkiksi porrastamalla työttömyysturvaa. Työtuloja ja asumistukea pitäisi yhteensovittaa aikaisempaa tehokkaammin, siten etteivät työtulot leikkaisi asumistukea ihan niin voimakkaasti kuin ne tällä hetkellä leikkaavat. Toimeentulotukeen pitäisi joidenkin mielestä palauttaa asumiskustannusten todellinen omavastuu. Samaan aikaan pitäisi alentaa päivähoitomaksuja, jotta ne eivät leikkaisi aimo-osaa työssäkäyvien lapsiperheiden tuloista ja työssäkäynti kannattaisi entistä paremmin. Myös verotukseen pitäisi tehdä muutoksia, jotta tuloloukuista päästäisiin. Tuloverotuksen keventäminen on yksi tärkeimmistä keinoista, etenkin puhuttaessa pienituloisten työtuloista.